Advokatbistand i tomtefestesaker - vurdering av din festekontrakt

Advokat Elisabeth S. Schøning har gjennom en årrekke bistått tomtefestere rundt om i landet når de har fått problemer vedrørende festekontrakten sin. Problemstillinger som oppstår:

  • Regulering av festeavgiften, skal dette skje etter endring i konsumprisindeksen eller etter tomteverdien
  • Rett til innløsning av festetomten, til hvilken pris og hva innebærer landbruksunntaket
  • Spørsmål om fornyelse av festevilkår eller om festekontrakten skal fortsette på samme vilkår
  • Rådighet over festetomten
  • Punktfeste
  • Overdragelse av festekontrakten ved arv, gave eller salg
  • Andre spørsmål knyttet til rettigheter og plikter som tomtefester


Advokat Elisabeth S. Schøning er opptatt av tett og god oppfølging av sine klienter. Hun har konkurransedyktige priser, og arbeider kostnadseffektivt samtidig som hun alltid søker å finne de beste løsningene i din sak.

Advokat Elisabeth S. Schøning har et nært samarbeid med Norges Hytteforbund, som holder til i samme lokaler i Arbinsgate 1 i Oslo.

LES om Regjeringens forslag til endring av tomtefesteloven

Klikk her for kart