Forlengelse av festekontrakten

Festeren kan, når festetiden er ute, kreve enten å få innløse (kjøpe) tomten, eller få festetiden forlenget. Velger fester det siste alternativet, hvilket svært ofte vil være den beste økonomiske løsningen, så vil feste bli forlenget uten tidsbegrensning. Dette betyr at det i fremtiden bare er festeren selv som kan si opp festeforholdet.

Rettstilstanden er imidlertid uavklart når det gjelder forlengelse av feste, etter at Norge ble felt i EMDs dom av 12. juni 2012. For mer om dette viser jeg til siden Nyhet - Dommen i Strasbourg

Ta kontakt med Advokat Elisabeth S. Schøning for nyttige råd.